Çocukluk Çağı Kemik Tümörleri

Çocukluk çağında görülen tümörlerin sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Bu tümörler başka sebeplerle yapılan muayene ve tetkikler sırasında rastlantısal olarak saptanabildiği gibi zaman zaman ağrı, ekstremite üzerinde şişlik ve hatta patolojik kırık şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir.

Bu gibi durumlarda muayene sırasında çocuğun ekstremitelerinde asimetri, deformite veya şişlikler görülebilir. Kötü huylu kitleler tipik olarak sert kıvamlı ve hassasiyet oluşturmayan kitlelerdir. Nispeten yumuşak kıvamlı, hareketli ve ağrı oluşturan kitlelerin iyi huylu olma ihtimali daha yüksektir. Muayene sonrasında bir takım tetkikler ile tanı kesinleştirilebilir. Bu tetkiklerin başında röntgen gelmektedir. Bazı tümörler kemikteki yerleşim yerine göre tipik olabilmektedir. Röntgenden sonra MR veya Bilgisayarlı Tomografi gibi daha ileri tetkikler yapılabilmektedir.

Görüntüleme tetkiklerinin yanı sıra bazı kan tetkikleri de tümör tanısı koymada faydalıdır. Tam kan sayımı, C-reaktif protein (CRP), Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESH) gibi kan tetkikleri yaptırılabilir. İleri tetkik aşamalarından sonra zaman zaman kesin tanı için hastalara biyopsi önerilebilmektedir. Biyopsi sırasında alınan materyalin histopatolojik incelemesi ile mevcut kitlenin kesin tanısı konur. Bu tanıya göre kitlenin ne şekilde tedavi edileceği belirlenir.

Çoğu iyi huylu kitle belirli aralıklarla yapılan muayene ve tetkiklerle takip edilebilmekteyken bazı kötü huylu kitleler zaman kaybetmeden ameliyat edilmelidir. Tümörlerin ayırıcı tanısında görülme sıklığı tümörlerden çok daha fazla olan ve çoğu zaman tümör olduğu zannedilen enfeksiyonlar ve travma sonrası ekstremitede görülen değişiklikler her zaman akılda tutulmalıdır. Yine de tümör gibi önemli bir patolojinin tanısını atlamamak adına çocukluk çağında herhangi bir ekstremitede görülen şişlik veya kitlenin aksi ispat edilene kadar tümör olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.