ORTOPEDİATRİ ÇOCUK ORTOPEDİ AKADEMİSİ

Çocuk Ortopedisi ile ilgili uzmanlık alanlarımız hakkındaki içerik bilgilerini bu sayfamızda bulabilirsiniz. İçeriklerimiz hastalıklar ve tedavi yöntemlerimiz ile ilgili ön bilgiyi içermektedir. Doğru teşhis ve tedavi programınıza, alanında uzman Çocuk Ortopedi Hekimlerimiz ile Ortopediatri Çocuk Ortopedi Kliniği'nde gerçekleştireceğiniz muayene sonucunda edinebilirsiniz. 

.
a. SEREBRAL PALSİ

a.1. Serebral Palsi
a.2. Üç boyutlu yürüme analizi
a.3. Femoral Anteversiyon artışı
a.4. Kalça Subluksasyonu
a.5. Kalça Çıkığı
a.6. Diz Bükük Yürüme
a.7. Jumping Knee
a.8. Sert Diz Yürüyüşü
a.9. Artmış Ayak İlerleme Açısı
a.10. Ekinu Deformitesi
a.11. Pes kavovarus
a.12. Pes Planovalgus
a.13. Metatarsus Adduktus
a.14. Halluks Valgus
a.15. Dirsek Pronasyon kontraktürü
a.16. El Bileği Fleksiyon Kontraktürü

b. GENETİK KONJENİTAL DOĞUMSAL GELİŞİMSEL HASTALIKLAR

b.1. Akondroplazi
b.2. Epifizyel displazi
b.3. Spondioepifizyel displazi
b.4. Metafizyel displaziler
b.5. Trevor hastalığı
b.6. Mukopolisakkaridozlar
b.7. Kleidokraniyel Disostoz
b.8. Down Sendromu
b.9. Turner Sendromu
b.10. Prader Willi Sendromu
b.11. Menkes Sendromu
b.12. Rett Sendromu
b.13. Beckwith-Wiedemann Sendromu
b.14. Gaucher Sendromu
b.15. Orak Hücreli Anemi
b.16. Hemofili
b.17. Rikets Hastalığı
b.18. Osteogenesis İmperfekta
b.19. İdiopatik Jüvenil Osteoporoz
b.20. Osteopetrosis
b.21. Marfan Sendromu
b.22. Ehler-Danlos Sendromu
b.23. Ankilozan Spondilit
b.24. Jüvenil Romatoid Artrit
b.25. Brakiyel Pleksus Paralizisi
b.26. Konjenital Muskuler Tortikoliz
b.27. Konjenital Klavikula Psödoartrozu
b.28. VACTREL Sendromu

c. NÖROMUSKULER HASTALIKLAR

c.1. Artrogriphosis
c.2. Myelodisplazi (Myelomeninosel-Spina Bfida)
c.3. Muskuler Distrofiler
c.4. Herediter Nöropatiler
c.5. Gullian-Barre Sendromu
c.6. Poliomyelit

d. OMURGA VE OMUZ HASTALIKLARI

d.1. Skolyoz
d.2. Adölosan İdiopatik Skolyoz
d.3. Konjenital Skolyoz
d.4. Erken Başlangıçlı Skolyoz
d.5. Nöromusküler Skolyoz
d.6. Konjenital Skolyoz
d.7. Kifoz
d.8. Konjenital Kifoz
d.9. Nörofibromatozis
d.10. Sprengel Deformitesi
d.11. Kanat Skapula

e. KALÇA HASTALIKLARI

e.1. Gelişimsel Kalça Displazisi
e.2. Asetabular Displazi
e.3. Konjenital Koksa Vara
e.4. Koksa Magna
e.5. Legg-Calve-Perthes Hastalığı
e.6. Femur Başı Avasküler Nekrozu
e.7. Femur Başı Epifiz Kayması
e.8. Femoroasetabular İmpingement (Sıkışma)
e.9. Koksartroz
e.10. Proksimal Femoral Yetmezlik

f. DİZ HASTALIKLARI

f.1.Blount Hastalığı
f.2.Konjenital Tibial Bowing
f.3.Konjenital Tibia Psödoartrozu
f.4.Konjenital Tibial Hemimeli
f.5.Konjenital Fibular Hemimeli
f.6.Osteokondritis Dissekans
f.7.Konjenital Diskoid Menisküs
f.8.Osgood-Schlatter Hastalığı

g. AYAK VE AYAKBİLEĞİ HASTALIKLARI

g.1. Doğumsal Çarpık Ayak (Pes Equinovarus-Talipes Ekinovarus)
g.2. Metatarsus Adduktus
g.3. Skew Foot
g.4. Pes kavus
g.5. Pes Kalkaneovalgus
g.6. Pes Planovalgus
g.7. Tarsal Koalisyon
g.8. Konjenital Vertikl Talus
g.9. Konjenital Oblik Talus
g.10. Halluks Valgus
g.11. Köhler Hastalığı
g.12. Sever Hastalığı
g.13. Aksesuar Navikula
g.14. Çekiç Parmak
g.15. Pençe Parmak
g.16. Sindaktili
g.17. Polidaktili
g.18. Makrodaktili
g.19. Cleft Foot

h. EL CERRAHİSİ

h.1.Polidaktili
h.2.Sindaktili
h.3.Radiyal Displazi (Radial Clubhand)
h.4.Ulnar Displazi (Ulnar Clubhand)
h.5.Cleft Hand
h.6.Sinfalangizm
h.7.Kampalodaktili
h.8.Klinodaktili
h.9.Konjenital Band Sendromu
h.10.Tetik Parmak
h.11.Travma
h.12.Çocuk İstismarı
h.13.Büyüme Kıkırdağı Kırıkları
h.14.Torus Kırığı
h.15.Yaş Ağaç Kırığı
h.16.Omuz ve kol Kırıkları, yaralanmaları
h.17.Dirsek Kırıkları, Yarlanmaları
h.18.Ön Kol Kırıkları
h.19.El Bileği Kırıkları, Yaralanmaları
h.20.Omurga Kırıkları
h.21.Kalça Kırıkları, kalça Bölgesi Yarlanmaları
h.22.Diz Kırıkları, Bağ ve menisküs Yarlanmaları
h.23.Ayak Ayakbileği Kırıkları, Yarlanmaları

i. SPOR CERRAHİSİ

i.1. Sıkışma Sendromu- Os Akromiale
i.2. Dirsek Çıkığı
i.3. Jimnastikçi Ewl Bileği
i.4. Triangüler Fibrokartilaj Kompleks Yaralanması
i.5. Apofiz Kırıkları
i.6. Fizis Kırıkları
i.7. Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları
i.8. Eminensiya Kırıkları
i.9. Kollateral Bağ yarlanmaları
i.10. Menisküs Yaralanmaları
i.11. Diz Çıkığı
i.12. Patella Çıkığı
i.13. Osteokondral Yarlanmalar
i.14. Fleksör Hallucis Longus Tendiniti
i.15. Aşil Tendiniti
i.16. Talus Osteokondral Lezyonları

j. GENEL ORTOPEDİ

j.1. Ortopedik Muayene
j.2. Yenidoğan Kalça Muayenesi
j.3. Omurga Muayenesi
j.4. Pedobarograf
j.5. Yürüme Analizi
j.6. İçe Basma
j.7. Düz Tabanlık
j.8. Artmış Femoral Anteversiyon
j.9. Boy Kısalığı
j.10. Cücelik
j.11. Ekstremite Boy Eşitsizliği