ORTOPEDİATRİ ÇOCUK ORTOPEDİ AKADEMİSİ

Çocuk Ortopedisi ile ilgili uzmanlık alanlarımız hakkındaki içerik bilgilerini bu sayfamızda bulabilirsiniz. İçeriklerimiz hastalıklar ve tedavi yöntemlerimiz ile ilgili ön bilgiyi içermektedir. Doğru teşhis ve tedavi programınıza, alanında uzman Çocuk Ortopedi Hekimlerimiz ile Ortopediatri Çocuk Ortopedi Kliniği'nde gerçekleştireceğiniz muayene sonucunda edinebilirsiniz. 

.
a. SEREBRAL PALSİ

a.1. Serebral Palsi
a.2. Üç boyutlu yürüme analizi
a.3. Femoral Anteversiyon artışı
a.4. Kalça Subluksasyonu
a.5. Kalça Çıkığı
a.6. Diz Bükük Yürüme
a.7. Jumping Knee
a.8. Sert Diz Yürüyüşü
a.9. Artmış Ayak İlerleme Açısı
a.10. Ekinu Deformitesi
a.11. Pes kavovarus
a.12. Pes Planovalgus
a.13. Metatarsus Adduktus
a.14. Halluks Valgus
a.15. Dirsek Pronasyon kontraktürü
a.16. El Bileği Fleksiyon Kontraktürü

b. GENETİK KONJENİTAL DOĞUMSAL GELİŞİMSEL HASTALIKLAR

b.1. Akondroplazi
b.2. Epifizyel displazi
b.3. Spondioepifizyel displazi
b.4. Metafizyel displaziler
b.5. Trevor hastalığı
b.6. Mukopolisakkaridozlar
b.7. Kleidokraniyel Disostoz
b.8. Down Sendromu
b.9. Turner Sendromu
b.10. Prader Willi Sendromu
b.11. Menkes Sendromu
b.12. Rett Sendromu
b.13. Beckwith-Wiedemann Sendromu
b.14. Gaucher Sendromu
b.15. Orak Hücreli Anemi
b.16. Hemofili
b.17. Rikets Hastalığı
b.18. Osteogenesis İmperfekta
b.19. İdiopatik Jüvenil Osteoporoz
b.20. Osteopetrosis
b.21. Marfan Sendromu
b.22. Ehler-Danlos Sendromu
b.23. Ankilozan Spondilit
b.24. Jüvenil Romatoid Artrit
b.25. Brakiyel Pleksus Paralizisi
b.26. Konjenital Muskuler Tortikoliz
b.27. Konjenital Klavikula Psödoartrozu
b.28. VACTREL Sendromu

c. NÖROMUSKULER HASTALIKLAR

c.1. Artrogriphosis
c.2. Myelodisplazi (Myelomeninosel-Spina Bfida)
c.3. Muskuler Distrofiler
c.4. Herediter Nöropatiler
c.5. Gullian-Barre Sendromu
c.6. Poliomyelit

d. OMURGA VE OMUZ HASTALIKLARI

d.1. Skolyoz
d.2. Adölosan İdiopatik Skolyoz
d.3. Konjenital Skolyoz
d.4. Erken Başlangıçlı Skolyoz
d.5. Nöromusküler Skolyoz
d.6. Konjenital Skolyoz
d.7. Kifoz
d.8. Konjenital Kifoz
d.9. Nörofibromatozis
d.10. Sprengel Deformitesi
d.11. Kanat Skapula

e. KALÇA HASTALIKLARI

e.1. Gelişimsel Kalça Displazisi
e.2. Asetabular Displazi
e.3. Konjenital Koksa Vara
e.4. Koksa Magna
e.5. Legg-Calve-Perthes Hastalığı
e.6. Femur Başı Avasküler Nekrozu
e.7. Femur Başı Epifiz Kayması
e.8. Femoroasetabular İmpingement (Sıkışma)
e.9. Koksartroz
e.10. Proksimal Femoral Yetmezlik

f. DİZ HASTALIKLARI

f.1.Blount Hastalığı
f.2.Konjenital Tibial Bowing
f.3.Konjenital Tibia Psödoartrozu
f.4.Konjenital Tibial Hemimeli
f.5.Konjenital Fibular Hemimeli
f.6.Osteokondritis Dissekans
f.7.Konjenital Diskoid Menisküs
f.8.Osgood-Schlatter Hastalığı

g. AYAK VE AYAKBİLEĞİ HASTALIKLARI

g.1. Doğumsal Çarpık Ayak (Pes Equinovarus-Talipes Ekinovarus)
g.2. Metatarsus Adduktus
g.3. Skew Foot
g.4. Pes kavus
g.5. Pes Kalkaneovalgus
g.6. Pes Planovalgus
g.7. Tarsal Koalisyon
g.8. Konjenital Vertikl Talus
g.9. Konjenital Oblik Talus
g.10. Halluks Valgus
g.11. Köhler Hastalığı
g.12. Sever Hastalığı
g.13. Aksesuar Navikula
g.14. Çekiç Parmak
g.15. Pençe Parmak
g.16. Sindaktili
g.17. Polidaktili
g.18. Makrodaktili
g.19. Cleft Foot

h. EL CERRAHİSİ

h.1.Polidaktili
h.2.Sindaktili
h.3.Radiyal Displazi (Radial Clubhand)
h.4.Ulnar Displazi (Ulnar Clubhand)
h.5.Cleft Hand
h.6.Sinfalangizm
h.7.Kampalodaktili
h.8.Klinodaktili
h.9.Konjenital Band Sendromu
h.10.Tetik Parmak
h.11.Travma
h.12.Çocuk İstismarı
h.13.Büyüme Kıkırdağı Kırıkları
h.14.Torus Kırığı
h.15.Yaş Ağaç Kırığı
h.16.Omuz ve kol Kırıkları, yaralanmaları
h.17.Dirsek Kırıkları, Yarlanmaları
h.18.Ön Kol Kırıkları
h.19.El Bileği Kırıkları, Yaralanmaları
h.20.Omurga Kırıkları
h.21.Kalça Kırıkları, kalça Bölgesi Yarlanmaları
h.22.Diz Kırıkları, Bağ ve menisküs Yarlanmaları
h.23.Ayak Ayakbileği Kırıkları, Yarlanmaları

i. SPOR CERRAHİSİ

i.1. Sıkışma Sendromu- Os Akromiale
i.2. Dirsek Çıkığı
i.3. Jimnastikçi Ewl Bileği
i.4. Triangüler Fibrokartilaj Kompleks Yaralanması
i.5. Apofiz Kırıkları
i.6. Fizis Kırıkları
i.7. Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları
i.8. Eminensiya Kırıkları
i.9. Kollateral Bağ yarlanmaları
i.10. Menisküs Yaralanmaları
i.11. Diz Çıkığı
i.12. Patella Çıkığı
i.13. Osteokondral Yarlanmalar
i.14. Fleksör Hallucis Longus Tendiniti
i.15. Aşil Tendiniti
i.16. Talus Osteokondral Lezyonları

j. GENEL ORTOPEDİ

j.1. Ortopedik Muayene
j.2. Yenidoğan Kalça Muayenesi
j.3. Omurga Muayenesi
j.4. Pedobarograf
j.5. Yürüme Analizi
j.6. İçe Basma
j.7. Düz Tabanlık
j.8. Artmış Femoral Anteversiyon
j.9. Boy Kısalığı
j.10. Cücelik
j.11. Ekstremite Boy Eşitsizliği

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yürüme analizi hangi yaş aralığındaki çocuklara yapılır?
Yürüme analizi, çocuk bağımsız olarak yürümeye başladıktan 3 ay sonra yapılmaya başlanır. Yürüme analizinin ileri yaş sınırı yoktur.

Yürüme analizi her çocuğa yapılmalı mıdır?
Yürüme analizi, yürüme ve ayak basış sorunları olan çocuklara klinik muayene sonrasında gerekli görülürse yapılır. Her çocuğa yürüme analizi yapılmasına gerek yoktur.

Yürüme analizi ne kadar sürer?
Yürüme analizide toplam süre, yapılacak işleme göre 15 dakika ile 30 dakika arası değişmektedir.

Yürüme analizini kimler yapabilir?
Yürüme analizi bu konuda eğitim görmüş olan terapist ya da teknik elemanlar tarafından yapılır.

Yürüme analizi sonucunda hangi sorunlar tesbit edilebilir?
Yürüme analizi sonucunda, yürüyüşü olumsuz olarak etkileyebilecek postüral anormallikler (duruş bozuklukları ile ilgili sorunlar), kas kuvvetleri, eklem açıları ve benzeri sorunlar tespit edilebilir.

Yürüme analizinin çeşitleri var mıdır?
Teknik anlamda yürüme analizi çeşitleri vardır. Pedobarografik analiz daha çok ayak basışındaki değişkenlikleri ölçerken, üç boyutlu yürüme analizi tüm vücudun yürüme paternindeki değişiklikleri ve eklem hareketlerini kaydedebilir.

Yürüme analizi sürekli yapılması gereken (yıllık kontrol gibi) bir şey midir? Bir kez yapılması yeterli midir?
Yürüme analizi  herhangi bir müdahale (cerrahi, ortez kullanımı vb.) öncesinde ve sonrasında gerekli görülürse yapılır. Bunun dışında doktorunuz farklı bir yönlendirme yapmadı ise, sürekli olarak yapılmasına gerek yoktur.

Yürüme bozuklukları neden kaynaklanır?
Yürümeyi olumsuz olarak etkileyen birçok faktör söz konusudur. Bunlar, nörolojik ve gelişimsel problemler, genetik faktörler ve travmaya bağlı sebepler olarak üç ana grup altında değerlendirilebilir.

Ortopedik ayakkabı ve/veya tabanlık hangi durumlarda gereklidir?
Bugün piyasada satılmakta olan her ayakkabı “ortopedik” olarak satılmaktadır, ki aslında tamamına yakını değildir. Bir uzman görüşü alınmadan ve gerekli pedobarografik çalışma yapılmadan özel yapım ayakkabı ya da tabanlık kullanmak doğru değildir.

Yürüme analizi, ayak analizi ve yürüyüş analizi aynı şey midir?
Yürüme ve ayak analizi aynı şeyler değildir. Aralarındaki en anlamlı fark, yürüme analizi (adı üstünde), yürüme sırasında yapılan kayıtları içerir. Ayak analizleri ise çoğunlukla sabit duruş sırasında yapılan incelemedir. Bugünkü teknolojik ilerleme ile aynı anda hem yürüme hem de ayak analizi yapabilen gelişmiş cihazlar mevcuttur.

Yürüme bozukluğu veya ayak basış sorunu tedavi edilmez ise ileride ne gibi sorunlara sebep olabilir?
Tespit edilmiş olan yürüme bozukluğu ya da ayak basış sorunlarına zamanında ve doğru biçimde müdahale edilmezse, ilerleyen yaş ile daha üst seviyede problemler ortaya çıkabilir.  Eklem dizilimlerinde bozulma, bir üst ve alt seviyedeki eklemlerde olumsuz postüral değişiklikler, ağrı ve çabuk yorulma buna örnektir.

Ayak bileği dondurma işlemi hangi durumlarda yapılır?
Ayak ve ayak bileği eklemleri birçok ufak eklemin bir araya gelemsi sonucu oluşan kompleks yapılardır. Ayak ve ayak bileğini etkileyen hastalıklarda ayak ve ayak bileği eklemlerinde sorunlar başgösterir. Ayak ve ayak bileğin ilgilendiren kemik kas ve kemik ameliyatları ile düzeltilemeyecek şiddetli deformitelerin düzeltilmesinde ya da bu eklemlerde kireçlenme dediğimiz uzun süreli bozulma-aşınma durumlarında eklem dondurma ameliyatları uygulanmaktadır.

Ayak bileği dondurulan kişinin daha sonra bileği açılabilir mi? Hep donuk mu kalır?
Ayak ve ayak bileğinde dondurma işlemi sonucunda dondurulan eklem devamlı suretle hareketsiz kalmaktadır. Ancak ayak ve ayak bileği çevresinde hareket pek çok eklemin ortak katılımı marifetiyle gerçekleştirildiği için bir eklemin dondurulması büyük bir fonksiyonel kusura yol açmaz.

Bebeklerde çarpık ayak hangi durumda alçı ile tedavi edilir? Hangi durumda ameliyat gerekir?
Doğuştan çarpık ayağın başarısı mutlak olarak kanıtlanmış tedavisi “Ponseti metodu” olarak adlandırılan seri alçılama tedavisidir. Bu tedavinin bir parçası olarak ufak gevşetme ameliyatları, tedavinin başarısız olması durumunda ya da şekil bozukluğunun tekrar etmesi durumunda daha büyük kas ve kemik ameliyatları uygulanabilir.

Bebeklerde çarpık ayak alçı ile tedavi ne kadar sürer?
Doğuştan çarpık ayak olgularında birer hafta ara ile 4-8 alçı ile düzeltme sağlanması beklenmektedir.

Alçı bakımında hangi durumlarda doktora başvurmak gerekir?
Ayak parmaklarında beyazlaşma, morarma, şişme olması, alçıdan kötü koku gelmesi ya da alçının ıslanması durumlarında ama en önemlisi kendini ifade etme becersini henüz tam olarak kazanmamış bebeklerim huzursuz olmaları durumunda alçı uygulamasını gerçekleştiren tıbbi ekiple temas kurulması zarurettir.