Perthes Hastalığı (Legg-Calve-Perthes – LCP, Femur başının avasküler nekrozu)

Perthes hastalığı, uyluk (femur) kemiğinin kalça ekleminin oluşumuna katılan baş kısmının dolaşımının bozulması sonucu gelişen ve ileride kalça ekleminin uyumunu bozarak erken yaşta kireçlenmeye ya da topallamaya yol açabilecek bir hastalıktır. Hastalığın nedeni halen araştırılmakta ise de kesin nedeni bilinmemektedir.

Bu hastalık tek kalçayı tutabileceği gibi daha nadir olarak her iki kalçayı da etkileyebilmektedir.

Tipik bulgusu sinsi başlangıçlı ve yavaş yavaş artarak devam eden kalça ağrısı, topallama, ağrının dize yayılması şeklindedir. Bu nedenle, çocukluk çağında görülen dirençli diz ve kalça ağrılarında veya hafif de olsa topallamalarda akla gelmesi gereken bir hastalıktır.

Bu hastalığın tedavisi kalçanın tutulma derecesine göre belirlenir. Kalça tutulum düzeyi ise röntgen, sintigrafi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile belirlenir. Hastalık, küçük yaştaki çocuklarda femur başının yeniden şeklini kazanma ihtimali daha çok olduğu için daha iyi bir seyir gösterirken, 8 yaş üzerindeki çocuklarda kendiliğinden iyileşme kapasitesi daha azdır. Hem çocuğun yaşına hem de femur başının tutulma miktarına bağlı olarak çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Tedavide çocuğun travmatik etkilerden sakınması gibi basit yöntemlere başvurulabileceği gibi kalça ekleminin uyumunu sağlamak için yapılan kemik ameliyatları gibi daha meşakkatli yöntemler de seçilebilmektedir.

Bu konuda tecrübeli çocuk ortopedisi kliniklerinde uygulanan takip ve tedaviler ile çocuğun kendi kendine iyileşme potansiyelinden faydalanılırken gerekli durumlarda cerrahi müdahalelere de başvurulmakta ve en iyi sonuçlarla hastalığın tedavisi yapılabilmektedir.