200

 

Prof. Dr. Muharrem İnan, 1968 Malatya doğumlu olup, Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi’nde 1992 yılında tıp eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra, uzmanlık eğitimini aynı üniversitede Ortopedi ve Trevmatoloji alanında tamamlayan Dr İnan; İtalya, Amerika ve Rusya’da farklı hastanelerde deneyim kazanmıştır. 2006 – 2010 yılları arasında, Yeditepe Üniversitesi’nde görev yapan İnan, 2012 yılından itibaren Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır.

Doğum Tarihi ve yeri: 15-12-1968- Yeşilyurt/MALATYA

Medeni Durumu: Evli ve üç çocuğu var (İrem Hazal, Mehmet Efe ve Mert Arda)

Görev Ünvanı :

Tıp Fakültesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-ESKİŞEHİR- 1986-1992

Arş.Gör. Ortopedi ve Travmatoloji A.D., Erciyes Üniversitesi 1992-1997

Öğr. Görev.Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Erciyes Üniversitesi 1997-1998

Observer-Lecco General Hospital Milano ITALY

Katılımcı Baltimore Limb Lengthening centre MD,USA

Yar.Doç. Ortopedi ve Travmatoloji A.D. İnönü Üniversitesi1998-2003

Kurgan Limb deformity centre (RTO), RUSYA

Fellow-San Diego Hospital for Children San Diego, CA, USA-2003

Research Fellow-AI Dupont Hospital for Children Wilmington, DE, USA 2004-2006

Doçent -Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2006-2010

Profesor- I Ü Cerrahpasa Tıp Fakültesi Otrtopedi ve Travmatoloji 2010-2016

Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi, İstanbul 2012 - Halen çalışıyor

A- ULUSLARARASI YAYIN VE ETKiNLiKLER

1-Özgün araştırma, makale -51

2-uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlu sunum yada poster-28

3-Dergilerde Hakemlikler -İnjury -Acta Orthopedica Traum Turcia -Clinical orthop. Realted Research -J Child Orthop

B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER

1. Kitap bölüm yazarlığı – 3

2 Özgün araştırma, makale -11

3-Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri -47

4) Hakemlik -1 adet

5. Kitap çevirileri -5

C- BİLİMSEL ÖDÜLLER

C1. İnan M., Harma A., Karakaplan M., Elmalı N.İlizarov transosseöz teli kemiği geçerken kortekste meydana gelen ısı değişimleri ve bunu etkileyen faktörler( deneysel çalışma). XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, (2001). External fixatör dalında en iyi sözlü sunum.

C2. İnan M., Karakaplan M., Ayan İ., Bora OA. Periferik sinirlerde uç-yan onarımlı proksimal sinir ucunun davranışı. 8. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi. Adana (2002). Şükran Belgesi

C3. İnan M., Alat İ., Gürses İ., Kekilli E., Kutlu R., Eskin A., Aydın ÖM., Bostan H. Deneysel modelde angiogenesis indüksiyonu. XXI Gevher Nesibe Tıp Günleri IV.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, 16-18 Mayıs, Kayseri (2003). En iyi sözlü sunum

C4. Alat İ., İnan M., Gürses İ., Kekilli E., Germen B., Harma A., Eskin A., Aydın ÖM. Medüller angiogenesis indüksiyonu. Erciyes Üniverstesi Tıp Fakültesi XXI Gevher Nesibe Tıp Günleri IV.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, 16-18 Mayıs 2003, Kayseri. En iyi 2. Poster ödülü

C5. Ertem K., Elmali N., Kaygusuz MA., Inan M., Ayan I., Guner G., Karakaplan M.The effect of continuous passive motion after repair of Achilles tendon ruptures: an experimental study in rabbits. Acta Orthop Traumatol Turc.36(2):141-6. 2002. VIII. Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülleri-2003. Deneysel çalışma dalında ikincilik

C6. Inan M., Mahar A., Swimmer T., Tomlinson T., Wenger DR.Changes in the lengths of the gluteus medius and gluteus minimus muscles with trochanteric transfer following pelvic support osteotomy: a biomechanical study. Acta Orthop Traumatol Turc.38(1):67-70. 2004. Akif Şakir Şakar Günleri İstanbul 2005. Deneysel çalışma dalında birincilik ödülü

C7. Muharrem İnan, 2007 Yılı Prof.Dr Rıdvan Ege Bilimsel Araştırma ve Yayın Ödülü

D- BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

5. Yurt içi kaynaklı projede görev alma (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT, vb. destekli)

D1-1 Santez Projesi

PROJE KODU 00488.STZ.2009-2

PROJE ADI ÇiFT YÖNLÜ HAREKET iLE BOY AYARLAYAN BiYOMEKANiK APARATINPROTOTiP iMALATI

Nilüfer Eğrican (yürütücü)

2. Ali Fethi Okyar (yard. araş.)

3. Koray Kadir Şafak (yard. araş.)

4. Muharrem İnan (yard. araş.)

5. R.Nejat Tuncay (yard. araş.)

6. Mustafa Şimşek (tez öğrencisi)

D1-2.Robot yardımlı ortopedik cerrahi. TÜBİTAK projesi

Yönetici. Barkana DE.

Yard Araştırmacı. Haluk Küçük

Yard. Araştırmacı. Muharrem İnan

E- ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği – Üye

TOTBİD Çocuk Ortopedi Şubesi – Yönetim kurulu üyesi (2010-2012)

Türk-ASAMİ – Kurucu Üye-2. Başkan(halen devam ediyor)

International ASAMI- Üye

Kalça koruyucu cerrahi Drneği-Yönetim kurulu üyesi (Halen devam ediyor)

F- EGİTİM – ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2. Tez Danışmanlığı

Ahmet ESKİN, “İntramedüller Elektrik Stimülasyonu ile Angiogenezin Artırılması (Deneysel Çalışma), MALATYA-2004.

 

Detayli Bilgi İçin