ORTOPEDİATRİ

 

Ortopedi, Latince kökenli bir sözcüktür ve ‘çocukların iskelet sistemi sorunlarının tedavisi’ anlamına gelir. Yıllar içinde her yaştan insanın kemik ve eklem sorunları ortopedinin ilgi alanına girmiş, çocuklar ve erişkinler aynı kliniklerde tedavi edilmiştir.

Çocuk ortopedisinin ayrı bir uzmanlık alanı olarak özelleşmesi, bir grup hekimin sadece çocukluk çağı hastalıklarına odaklanması tüm Dünya için oldukça yeni bir gelişmedir. Avrupa ve Amerika’daki gelişmeler koşut olarak, 1990’lı yılların ilk yarısından itibaren ülkemizde çocuk ortopedisi bağımsız bir uzmanlık alanı olarak ayrışmaya başlamış, bu alanda uzmanlık dernekleri kurulmuş, özel kongreler düzenlenmeye başlamış, sadece çocukların ortopedik sorunlarıyla uğraşan hekimlerin sayısı hızla artmıştır. Sevindiricidir ki, bugün dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde uygulanan tüm yöntemler, aynı yetkinlik ve başarıyla ülkemizde de uygulanmakta, ülkemiz bu alandaki bilimsel gelişmelere en çok katkı sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Zaman güç ve enerjilerimizi birleştirme, daha kapsamlı bilimsel araştırmalarla bilime ve dolayısıyla çocuklarımızın sağlığına katkıda bulunma, bu alanda yeni insan gücü yetiştirmek için daha organize programlar oluşturma zamanıdır.

Bizler, yıllardır çocuklarımızın hareket sistemiyle ilgili sorunlarını elimizden geldiğince en iyi şekilde tedavi etme amacına yönelik çalışan çocuk ortopedi uzmanları olarak, birlikte çalışmaya, yukarıda sıralamaya çalıştığımız hedeflere yönelik eylem birliği yapmaya karar verdik.

ortopediatri

 

Kuruluş Amacımız ve Gelecek Hedeflerimiz

 

1. Çocuk ortopedisinin ortopedi ve travmatoloji ana gövdesi altında bağımsız bir uzmanlık alanı olarak tanınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak.

2. Çocukların ortopedik sorunlarının, çocuklar konusunda uzman hekimler tarafından takip ve tedavi edilmesine yönelik çalışmalara destek olmak.

3. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış genç meslektaşlarımızdan, çocuk ortopedisi konusunda uzmanlaşmak isteyenlere yönelik, bir yıl süreli üst uzmanlık eğitimi programı oluşturmak ve uygulamaya geçirmek.

4. Çocuk ortopedisi alanında çalışan yurtiçi ve yurtdışı dernek, çalışma grubu, vakıf gibi örgütlerle bilimsel işbirliği projeler geliştirmek ve desteklemek.

5. Klinik uygulamalarımızı aynı veri havuzunda toplayarak, birlikte daha kapsamlı bilimsel çalışmalar organize etmek ve sonuçlarımızı akademik dünya ile paylaşmak.

6. Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılara (düzenli kurs, kongre vb. etkinlikler) düzenlenmesine öncülük etmek, bu konudaki çabalara yardımcı olmak.

7. Hastalarımız ve ebeveynlerinin, çocuk ortopedisi ile ilgili sorularına cevap oluşturacak yazılı, görsel dokümanları oluşturmak, bu kaynakları basılı materyal ve web dokumanı olarak onların hizmetine sunmak.

8. Hasta ailelerini bilinçlendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek.

EKİBİMİZ

Prof. Dr. Muharrem İnan

Prof. Dr. Muharrem İnan

 

Op. Dr. İlker Sarıkaya

Doc. Dr. İlker Sarıkaya

Op. Dr. Ozan Ali Erdal

Op. Dr. Ozan Ali Erdal

Dr. Barış Görgün

Dr. Barış Görgün

 

Fzt. Zafer Pınarer

Fzt. M. Zafer Pınarer