Parmak Ucu Yürümede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Parmak ucu yürüme, yürüme esnasında yer ile ilk temasın topuk tarafından sağlanamaması ya da topuğun yer ile temasını olması gerekenden erken kesmesi ile karakterize durumdur. Erişkin tipi yürüme biçimi 3-4 yaş aralığında kazanılırken 2 yaşından küçük çocuklarda parmak ucu yürüme sık görülen bir durumdur ve çoğunlukla bir patolojiye işaret etmemektedir.

Ancak 2 yaşından sonra sebat eden parmak ucu yürüme alta yatan iskelet-kas sistemi ya da sinir sistemi hastalığı için ipucu veriyor olabilir ve mutlaka çocuk ortopedisti tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Idiopatik parmak ucu yürüme (İPUY) altta yatan iskelet-kas sistemi ya da sinir sistemi hastalığının olmadığının kanıtlandığı yürümenin ilk temasının topuk ile yapılamadığı durumlara verilen isimdir.

Yapılan çalışmalar İPUY hastalarında 5.5 yaşa gelindiğinde %95 oranında iyileşmenin görüldüğüne işaret etmektedir. Tedavi seçenekleri arasında gözlem, fizyoterapi, cihazlama, botulinum toksin enjeksiyonu ve cerrahi sayılmaktadır.