Ulzibat Yöntemi Hakkında

Son zamanlarda hastalarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bu açıklamayı yapmayı uygun bulduk.

Kas gevşetme ameliyatları uzun yıllardır uygulanmakta ve doğru seçilmiş olgularda başarılı olan bir yöntemdir. Bu amaçla kasın ya da kas zarının kesilerek yeterli eklem hareket açıklığının sağlandığı birçok ameliyat tekniği tanımlanmıştır. Kas gevşetme ameliyatı kapalı ya da açık yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Açık cerrahiler geçmişte büyük ameliyat yaraları ile yapılırken günümüzde 2 cm’lik kesilerle başarılabilmektedir. Kapalı cerrahiler ise, çok daha ufak ameliyat yaraları ile uygun hastada ve uygun bölgede başarılı sonuçlar verir. Yukarda belirtilen Ulzibat yönteminde ise vücudun her bölgesine kapalı gevşetmeler uygulandığı bilinmektedir. Ancak Ulzibat yöntemi uygulamalarında vücudun bazı bölgelerinde gerek cilt altı gerekse kas içindeki damar sinir yapıları kesilme riski taşımaktadır. Cerrahi sonrası kontrolünü yaptığımız iki hastamızda yüzeyel sinir kesisi tespit edilmiştir. Tüm bunlar ışığında hastalarımızın bu cerrahi yöntemini seçerken dikkatli davranmasını öneririz.

Ameliyat sonrası rehabilitasyon ve cihazlama en az ameliyat kadar önemlidir. Yine bu yöntem ile ameliyat edilmiş hastalardan elde ettiğimiz bilgilere göre ameliyat sonrası rehabilitasyon program ve cihazlama, belli bir protokole bağlı değildir. Hastanın ameliyat sonrası konforunun sağlanmaması da bir başka sorundur.

Bizim araştırmalarımıza göre güncel literatürde Ulzibat yöntemi ile ilgili kabul edilebilir geniş çaplı bir çalışma bulunmamaktadır. Bilimsel literatürde bulabildiğimiz tek çalışmada da bu yöntemin tedavi amacı ile uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir (*).

Bu noktada doğru hasta seçimi ve tecrübe büyük önem taşımaktadır. Ameliyat sonrasında "pamuk gibi oldu" demek her zaman tedavinin iyi olduğu anlamına gelmez. Zira gevşetme uygulanan kaslara çocuklarımız oturmak, ayakta durmak ve yürümek için de ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla tedavi öncesinde hedefimiz doğru zamanda yeterli gevşetmeyi uygulamak olmalıdır.

Biz Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi olarak güncel, modern tıbbın kabul ettiği, tecrübeler ile desteklenmiş bilimsel çalışmaları ve dünya tıbbında gelişen bilimsel yeniliklerin ışığında tedavi yöntemlerini önerebiliriz. Çocuklarımıza bilimsel dayanağı olmayan ya da yetersiz olan tedavilerin uygulanmaması gerektiğine inanıyoruz. Ulzibat tedavi yönteminin de yeterli bilimsel dayanağı oluncaya kadar tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Unutmayınız ki her yöntem iyi değildir.

* Gómez-Andrés D, Pulido-Valdeolivas I, Martín-Gonzalo JA, et al. Evaluación externa de los cambios funcionales y la marcha tras una sesión de miofibrotomía múltiple en escolares con diplejía espástica [External evaluation of gait and functional changes after a single-session multiple myofibrotenotomy in school-aged children with spastic diplegia]. Rev Neurol. 2014;58(6):247–254.

 

-Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.