Serebral Palsi’de Kök Hücre Tedavisi

Serebral palsi (SP), gelişmekte olan beyni etkileyen, ancak ilerleyici olmayan hasar sonucu ortaya çıkmaktadır. SP nörolojik fonksiyonları bozarak iskelet kas sistemi başta olmak üzere vücuttaki tüm sistem ve organları etkilemektedir. Bu olumsuz etkileri tersine döndürebilmek ve hasta sistem ve organları tedavi edebilmek için birçok tedavi yöntemi uygulanagelmiştir. Ancak tüm araştırmalara rağmen henüz SP’yi tamamen iyileştirebilecek bir yöntem bulunamamıştır. Bu noktada kök hücre tedavisinin etkili olabileceği düşünülmüş ve gerek hayvan gerekse son yıllarda insan deneyleri ile bu konu derinlemesine incelenmiştir.

Kök hücre kendiliğinden birçok başka hücre ya da yeni kök hücreler oluşturabilme yeteneğine sahip hücreler olarak tanımlanmaktadır ve kendi içinde embriyonik ve erişkin tip kök hücreler olarak iki temel bölümde incelenebilir. Bu noktada SP nedeniyle hasar görmüş sinir hücrelerinin yerine kök hücreler sayesinde sağlıklı hücreler oluşturulabilmesi hedeflenmektedir. Günümüze değin birçok hayvan çalışması ile kök hücre uygulamasının SP tedavisinde etkili olabileceği fikri pekiştirilmiştir.

Klinikte kök hücre kaynağı olarak göbek kordonu, kemik iliği, beyin dokusu ve embriyodan faydalanılmıştır. Yukarıda bahsi geçen kaynaklardan elde edilen kök hücreler vücuda toplardamarlar, atardamarlar, beyin, karın zarı ve cilt altı yolu ile verilebilmektedir.

SP’de kök hücre tedavisinin etkinliği konusundaki çalışmaların gerek hasta sayısındaki yetersizlikleri gerekse ölçüm yöntemlerindeki yetersizlikleri bu konuda bize tam bir fikir vermese de SP’de kök hücre uygulamasının bazı bireylerde motor beceride iyileşme sağlayabildiği gösterilmiştir. Sonuç olarak kök hücre tedavisi gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda SP tedavisinde önemli bir rol oynama potansiyeline sahip olsa da günümüzde rehabilitasyon, ortopedik cerrahiler gibi güvenirliği kanıtlanmış yöntemler SP tedavisinin temel taşlarını oluşturmaktadır.